tirsdag 8. februar 2011

Innledning til Informasjonskløft

Innledning informasjonskløfter

I dag omfavner media også på de fleste kanter, og er først og fremst den største kilden til å innhente informasjon, enten det er om spesielle interesser eller nyheter. I denne oppgaven vil medier bli definert som de tradisjonelle mediene, som radio, tv, internett og aviser. Men de sosiale mediene som f. eks twitter, facebook og blogger sprer ut informasjon som aldri før. I denne oppgaven skal jeg ta for meg om medier er med på å bidra til et større sprang i informasjonskløftene eller jevner den det ut? Det er problemstillingen jeg skal drøfte og diskutere i denne oppgaven.

3 kommentarer:

  1. Det er en god start på en innledning. Flott at du definerer hvilke medier det gjelder. Jeg savner at du forklarer litt mer om mediene, og hvorfor det kan oppstå informasjonskløft. Kort og greit. Så ville jeg kanskje kuttet ut siste setning, for det har du alerede sagt tidligere. Ellers er det en god innledning hvor du har med de punktene som skulle være med, og du gir leseren din et godt innblikk i hva det er snakk om.

    SvarSlett
  2. Takk for kommentaren Silje, jeg forstår at du savner litt flere forklaringer osv, men dette er ikke den fulle innledningen.

    SvarSlett
  3. En grei beskrivelse av dagens situasjon. Husk at du tar med en definisjon på hva en informasjonskløft er for noe. Husk at oppgaven også ber deg diskutere hvordan mediene skaper informasjonskløfter. Og Internett er ikke et vanlig medium, men et nettverk av datamaskiner som danner basis for en mengde kommunikasjonstjenester.

    SvarSlett